Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019


ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ


 Η Γ΄τάξη του σχολείου μας υλοποίησε στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς το πρόγραμμα "ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ" , που αναφέρεται στην καθημερινή ζωή μικρών και μεγάλων σε μια περασμένη εποχή. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των προγόνων τους και να επισκεφθούν μουσεία λαογραφικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


7ο  Δ Η Μ Ο Τ Ι ΚO  Σ Χ Ο Λ Ε Ι O   Κ Ο Μ Ο Τ Η Ν Η Σ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

       Γνωρίζουμε στους αξιότιμους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών τoυ σχολείου μας, ότι οι εγγραφές για την  Α΄ τάξη του Δημοτικού στο Σχολείο μας θα διαρκέσουν

από Δευτέρα  6  Μαΐου 2018 μέχρι  Δευτέρα 20  Μαΐου 2018


       Υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωμένοι από το Νόμο για την εγγραφή των παιδιών τους στην παραπάνω προθεσμία.
        Υπόχρεοι φοίτησης στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
είναι οι γεννηθέντες το έτος  2013. (Από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013)


Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

1.         Αίτηση (δίνεται έντυπο από το γραφείο του σχολείου)


2.         Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (Δίνεται από το Νηπιαγωγείο)
3.         Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι  έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4.         Εκκαθαριστικό Εφορίας ή πρόσφατο απόκομμα  απόδειξης πληρωμής λογαριασμού της Δ.Ε.Η., της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
(ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο  φαίνεται η διεύθυνση  κατοικίας του μαθητή).

5.         Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
         (δίνεται έντυπο από το γραφείο του σχολείου)
·         Το Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρώνεται από παιδίατρο αφού πρώτα κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις στο μαθητή και υπογράφεται.
·         Το Α.Δ.Υ.Μ. έχει ισχύ τριών (3) ετών.

                                                                                                         
                                                                                    Κομοτηνή  15  Απριλίου  2019                
                                                                              Ο Διευθυντής  του Σχολείου
                                                                                      Σερμπέζης Γιώργος                                                  


Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Ενημέρωση- ευαισθητοποίηση για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία


Οι υπεύθυνοι δάσκαλοι ειδικής αγωγής παρουσίασαν , με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν  τα παιδιά του σχολείου, ένα πρόγραμμα  για τον τον ορισμό της αναπηρίας και τις διαστάσεις που έχει σωματικά και νοητικά.